Identifica països potencials

Identifica els principals països per importar o exportar un determinat producte (descrit pel seu número de classificació del sistema harmonitzat) amb l'assistent d'identificació dels millors països pel comerç exterior. Font: UN Comtrade - Per saber-ne més sobre cobertures i limitacions de les dades facilitades, consulta:
https://unstats.un.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=143100203

Desitjes:      

Selecciona el teu producte:

Selecciona el teu sector per trobar els millors països importadors i exportadors per als teus productes. A continuació, pots ajustar la cerca per identificar els teus productes amb més precisió.