Diagnòstic de la preparació per a la internacionalització

Si ja ets un exportador i vols portar-la al següent nivell, llavors:

Identifica els factors que limiten el teu creixement internacional.

  • 40 preguntes
  • Duració 15 minuts
  • Resultats i àrees de millora en la lectura immediata

Aquest diagnòstic va ser elaborat en col·laboració amb el grup de reflexió La Fabrique de l’Exportation, basant-se lliurement en les investigacions realitzades pel professor Constantine Katsikeas sobre l’anàlisi del rendiment internacional de les empreses.