title_spe__convenis.html-court

Convenis per evitar la doble imposició (CDI)

El Conveni per evitar la doble imposició (CDI) és un conveni internacional que estableix mecanismes per evitar que una mateixa renda que obtingui un contribuent estigui gravada per dos estats o més, per un mateix fet generador i per períodes idèntics. Així, eviten la doble imposició i els obstacles als intercanvis econòmics internacionals.

Igualment, preveuen l’assistència administrativa en matèria fiscal, que permet als estats intercanviar informació fiscal.

El Principat d’Andorra ha signat en els darrers anys una sèrie convenis amb altres països per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal. Ho ha fet tenint en compte el Model de conveni establert per l’OCDE i els seus comentaris, que aquest organisme modifica periòdicament per tal d’adaptar-se a les condicions de les relacions econòmiques i comercials internacionals.


CDI Signatura Entrada en vigor
Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda 02/04/2013 01/07/2015
Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni 02/06/2014 07/03/2016
Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal 08/01/2015 26/02/2016
Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda 27/09/2015 23/04/2017
Conveni entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni 30/09/2015 21/11/2016
Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda 20/09/2016 27/09/2017
Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Emirats Àrabs Units per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda 28/07/2015 01/08/2017
Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda 18/05/2018 11/01/2019