title_spe__web-marketing.html-court

Màrqueting digital

Internet ha revolucionat la manera de comprar dels consumidors. Buscar informació on-line abans de comprar algun producte o servei ha esdevingut un nou hàbit, ja que mai ha estat tan senzill com avui comparar preus i ofertes entre competidors. Per tant, les tècniques de màrqueting digital són ara una eina essencial per arribar als consumidors durant el seu procés de compra. Et presentem les principals eines i tècniques de màrqueting digital amb les quals et convé familiaritzar-te.

Optimització natural (SEO) i màrqueting de cercadors (SEM)

La SEO i el SEM són les eines essencials i més conegudes de màrqueting digital. Aquestes dues tècniques estan relacionades amb l'hàbit molt estès de buscar informació a través dels cercadors on-line com ara Google o Bing! Les tècniques de SEO tenen com a objectiu fer que el lloc web i el seu contingut compleixin amb les polítiques de qualitat exigides per aquests cercadors. Complir aquestes polítiques garanteix que el lloc web encapçali naturalment les pàgines de resultats dels cercadors.
El SEM, també anomenat enllaços patrocinats fa referència a la tècnica de comprar les paraules clau principals que els teus consumidors utilitzen per buscar informació sobre els productes. La compra d'aquestes paraules clau permet una bona posició del lloc web i, per tant, que els teus productes tinguin una millor visibilitat. Les tècniques de SEM són eficients però ràpidament poden comportar grans costos, atès que la competència sol ser elevada.
La importància de tenir una eina de seguiment eficient
L'eficiència de totes les tècniques de màrqueting digital i especialment les de SEO i SEM depenen d'eines de seguiment com ara Google Analytics. De fet, et permeten controlar bé el rendiment de les teves campanyes i, per tant, millorar i adaptar constantment la teva estratègia de màrqueting digital.
Un butlletí informatiu és una manera eficient de comunicar les notícies de la teva empresa amb regularitat als teus clients i possibles clients. Enviar directament per correu electrònic un butlletí informatiu als teus clients consolidats i potencials et dona més la visibilitat que la secció de notícies del lloc web, que depèn de la freqüència de les visites. Escull bé el contingut dels butlletins informatius i adapta'l als teus objectius. Et recomanem que segmentis els objectius en les tres categories següents:

  • els consumidors aliens: consumidors que encara no coneixen l'empresa i amb els qual mai has establert cap contacte;
  • els consumidors potencials: consumidors interessats d'alguna manera en l'empresa; i
  • els clients existents amb qui ja has interactuat.

Xarxes socials

A Internet 2.0, les xarxes socials han adquirit una importància essencial en l'univers de les marques de qualsevol empresa. Indissociables del lloc web corporatiu, tenen com a objectiu proporcionar interfícies de comunicació directa amb els clients i possibles clients en aquest context, anomenats «seguidors». Per tant, les xarxes socials intensifiquen el fort sentit de pertinença a la marca dels seguidors.
Utilitza Facebook i Twitter per promocionar la teva marca: publica-hi imatges, gràfics i vídeos per crear una imatge de marca única i identificable. Fomenta la participació activa dels teus seguidors a aquestes plataformes fent-los preguntes i intentant que s'impliquin d'una manera o d'una altra (per exemple, amb formularis i/o qüestionaris). Utilitza LinkedIn com a canal d'empresa a empresa amb la intenció de promocionar-te en el camp del teu sector. Millorarà la visibilitat de l'empresa per als consumidors potencials, clients, socis comercials i possibles empleats.
En resum, utilitza les xarxes socials com una gran eina per guanyar la lleialtat de clients creant una comunitat en línia al voltant de la teva marca.

Cultiva els contactes

Aquesta tècnica pretén mantenir qualsevol relació amb els consumidors aliens, aquells que creus que encara no tenen cap intenció de comprar. Per tant, es tracta d'afegir valor a tota la informació recollida a través de les teves campanyes de màrqueting digital, utilitzant-la per contactar amb aquests consumidors aliens quan ho consideris oportú. Per exemple, quan un usuari ha visitat el lloc web buscant una categoria específica de productes però sense anar més lluny, guarda aquesta informació a la base de dades. Amb aquestes dades, en el futur podràs tornar a contactar l'usuari: li podies preguntar si va aconseguir recopilar tota la informació que buscava o si el pots ajudar en el seu procés de compra, etc. Considerar qualsevol visita al teu lloc web com una intenció de compra és un error que no has de cometre. Cultivar els contactes (lead nurturing) més aviat consisteix en recopilar informació que et permeti crear una relació de confiança amb el teu client potencial al llarg de tot el seu procés de compra.

Com implementar un màrqueting digital eficient?

  • Identifica la teva audiència i segmenta-la tenint en compte els antecedents d'implicació.
  • Defineix amb atenció el missatge que vols enviar als diferents segments.
  • Utilitza les tècniques de màrqueting digital més rellevants i rendibles per arribar a la teva audiència.
  • Vigila constantment el rendiment de les campanyes.
  • Sincronitza tota la informació recopilada en el teu sistema de CRM (gestió de la relació amb els clients) perquè els teus representants de vendes en treguin profit.
  • Adapta la teva estratègia de màrqueting digital gràcies als resultats recopilats fins que hagis trobat les tècniques més eficients i rendibles.